Napište nám
odeslat
49.968962
14.385865
kontaktní údaje
Jiří Ehleman
+420 603 478 479
Info@contrisys.com

kancelář
Jaromíra Vejvody 1397 
Praha 5 - Zbraslav
156 00
Navštivte nás na Facebooku: www.facebook.com/viditelnypodpis

fakturace
Contrisys spol. s  r. o.
J. Vejvody 1397
Praha 5 - Zbraslav
156 00
IČ: 28397851
DIČ: CZ28397851
D-U-N-S® číslo: 72-261-7821
pdf Certifikát
Zpětný odběr elektrozařízení
S ohledem na znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, umožňujeme našim zákazníkům bezplatně odevzdat starý spotřebič k likvidaci. 

Ekologickou likvidaci našich výrobků zajišťuje společnost REMA Systém, a.s., se sídlem Budějovická 1667/64, Praha 4, PSČ: 140 00, IČO: 645 10 263. 

Zákazník je oprávněn bezplatně odevzdat staré elektrozařízení zakoupené u společnosti Contrisys s.r.o. osobně či poštou v místě sídla společnosti Contrisys či na sběrných místech společnosti REMA Systém, a.s. Na stránkách této společnosti jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v elektrozařízeních, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu.

Elektrozařízení nesmí být odstraňována spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládána na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru (viz výše).

Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.