Contrisys
Naše společnost se věnuje zejména řešení digitálního biometrického podpisu, vyhledávání a pokročilému zpracování nestrukturovaných a semi-strukturovaných dat a řešení oběhu dokumentů prostřednictvím technologií Microsoft.

Od roku 2010 jsme výhradním dovozcem produktů společnosti Signotec pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto produkty svým zákazníkům nabízíme zejména prostřednictvím vlastní partnerské sítě. 

Dodáváme konkrétní produkty, jednotlivé služby i ucelená řešení se zaměřením na:
•    digitální biometrický podpis,
•    implementaci digitálního biometrického podpisu do procesů a aplikací úřadů a firem,
•    řešení pro digitalizace dokumentů s využitím technologií digitálního biometrického podpisu,
•    řešení podpisových vzorů na bázi digitální biometrické validace,
•    vyhledávání a analýzy dat,
•    informační a znalostní systémy na bázi Microsoft SharePoint,
•    konzultační a realizační služby na bázi technologie Microsoft SharePoint,
•    konzultační a realizační služby pro efektivní vyhledávání a analýzy nestrukturovaných dat,
•    auditní a konzultační činnost spojenou se správou dokumentů a datových souborů, procesním řízením a legislativou zaměřenou na provoz informačních technologií (audity datových uložišť, webových portálů, SW apod.).

Vyvíjíme vlastní SW produkty:
- Contri-WIDA Connector Framework - cílené získávání informací z webových zdrojů, postavený na open-source technologiích.
- Contri-SearchMiner – nástroj pro efektivní analýzy a reporting statistik získávaných z nestrukturovaných dat.
- Contri-Search webového portálu - vyhledávač pro korporátní portál.
- Contri-xdSuite Framework - snadné vyhledávání datově orientovaných řešení dle konkrétních požadavků např. analytické nebo vyhledávací aplikace.


Řešení Microsoft
V oblasti řešení produktů Microsoft se zaměřujeme na portálová řešení a související workflow, na správu dokumentů (prezentace, archivace, vyhledávání v uložených dokumentech) a formulářová řešení. 

Zpracujeme analýzu vč. detail designu a návrhu architektury řešení, implementujeme řešení do prostředí zákazníka nebo v cloudu (Office 365), zaškolíme uživatele a administrátory, zajistíme údržbu a vypracujeme případové studie (karty zákazníků, vyhledávání nad uloženou dokumentací, HelpDesk, schvalovací procesy atd.).